Loading...
Skip to Content
Jaren van bio-dynamisch pionieren

Jaren van bio-dynamisch pionieren
 

In 1985 startte Johan Plaetevoet De Blauwe Spie in Noordschote. De jaren voordien had hij zich verdiept in de bio-dynamische landbouw. Hij groeide als mens, als boer en zijn aanbod groenten groeide mee, dus verhuisde hij met zijn gezin naar deze boerderij op drie hectare grond om professioneel te boeren. Als één van de eerste Belgische boeren behaalde hij het Demeter-kwaliteitslabel. Van bij de start was het helder voor Johan: hij teelt voedsel voor het lichaam en voedsel voor de ziel. In verbinding en samenwerking met de natuur, natuurwezens en kosmische krachten teelde hij jaar na jaar een rijke waaier aan bijzonder kwaliteitsvolle groenten(variëteiten).

Werken met licht en kristallen is voor hem al jarenlang een deel van de bedrijfsvoering. Als pionier zette hij door, hield hij vol, in vaak moeilijke omstandigheden. Hij startte de markt in Ieper en groentepakketten in de ruime omgeving.

In de jaren negentig ervaarde De Blauwe Spie heel concreet de kracht van de gemeenschap. Klanten en sympathisanten schonken en leenden geld aan de toenmalige vzw rond boerderij. Voor één miljoen Belgische frank werd geïnvesteerd in een ondergronds regenwatersysteem. Het opgevangen water komt samen in twee beregeningsvijvers, die via een buizennetwerk en waterpunten de tunnels en het veld van water voorzien. Een toekomstgerichte investering van de gemeenschap die tot op vandaag loont.

 
 

De dans van lucht en aarde
Het was in 2010 dat Johans zoon Mattias onverwacht insprong op de boerderij. Gaandeweg werd helder, wat eerder nooit het plan was: Mattias wil het werk van Johan, De Blauwe Spie, verderzetten. Waar Johan 'lucht' is, gericht op het spirituele, brengt Mattias de aardse kwaliteit op het bedrijf. Hij maakt werk van mechanisatie en rendabiliteit, hij zet meer in op de sociale dimensie en gaat hechte relaties aan met chef-koks. Hij heeft dan ook een culinaire passie. Ook vaste en tijdelijke medewerkers vormen het bedrijf mee.

Johan en Mattias gaan al jaren een proces van bedrijfsopvolging. De verhoudingen veranderen, op vele facetten. Boeren gaat om werken, wonen, (samen)leven en verbinden op één plek. Sinds 2021 is Mattias officieel bedrijfsleider en hij wil graag met zijn gezin op de boerderij komen wonen. Johan maakt plaats, langzaam, zijn wortels zijn diep verankerd op het bedrijf en de plek. Een jarenlang proces met beweging en stilstand, met soms botsende ritmes, en soms wondermooie synergie.
Ondertussen werkt Mattias aan de toekomst van De Blauwe Spie, met veel realiteitszin en nog meer passies. Groeien in oppervlakte, teelten en afzetkanalen is nodig om het bedrijf rendabel te houden en de bodem vruchtbaar. Er is ook vraag naar nieuwe teelten. De Blauwe Spie heeft nood aan meer vaste grond, aan een grote serre en bedrijfsgebouwen. Er is nood aan een gemeenschap die mee investeert.

Toekomt voor landbouw – landbouw met toekomst
 

We kijken uit naar een toekomst voor De Blauwe Spie als een grootschaliger bio-dynamisch landbouwbedrijf dat de oorspronkelijke kwaliteit en spiritualiteit behoudt, en gedragen wordt door een groep geëngageerde mensen.

Op vijf, maar liever tien hectare grond kunnen we ons huidig aanbod groenten, kruiden en eetbare bloemen uitbreiden en aanvullen met o.a. spelt. Granen zijn zo'n mooi product en zouden een mooie (kwalitatieve) aanvulling vormen. Er is ook vraag naar. Bovenal kunnen we onze bodem meer rust gunnen en een teeltwisseling van één op acht doorvoeren. Zo werken we aan kwaliteit en toekomst. Met een grotere biodiversiteit creëren we een veerkrachtig organisme. Met meer verscheidenheid in afzet wordt het bedrijf robuuster. Bedrijfsgebouwen zijn noodzakelijk voor de bewaring van onze producten, om versheid te garanderen en onze voertuigen en materiaal veilig te stallen. Bedrijfsgebouwen bij de grond stellen ons in staat efficiënt te werken. Met een grote serre kunnen we continuïteit in ons aanbod groenten en kruiden garanderen.
Gezonde en kwalitatieve voeding is een zaak van iedereen. Terwijl de grondprijzen de pan uit swingen en de bodemkwaliteit achteruit gaan. Daarom roepen we je op om samen te investeren in landbouwgrond en gebouwen. Zo kunnen we landbouwgrond generaties lang garanderen voor bio-dynamische landbouw.

We kijken uit naar een nieuwe juridische structuur, zoals een coöperatie, waarin aandeelhouders, coöperanten, medewerkers en klanten zich samen engageren voor een toekomst voor gezonde en kwalitatieve voeding en bio-dynamische landbouw.

Shop